Chuyến tàu dung môi chở theo 2000mt Butyl Acetate và Ethyl Acetate từ nhà cung cấp SK Singapore cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng.

Ngày 11/01/2020, VanLongCDC đón chuyến tàu dung môi chở theo 2000mt Butyl Acetate và Ethyl Acetate từ nhà cung cấp SK Singapore cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Hàng hoá sẵn sàng cung cấp tới tất cả quý khách hàng từ ngày 12/01/2020.