Chuyến tàu từ nhà cung cấp Lotte Korea cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng.

Ngày 09/01/2020, VanLongCDC đón chuyến tàu đầu tiên chở theo 6,000mt Xút lỏng 50% từ nhà cung cấp Lotte Korea cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Hàng hoá sẵn sàng cung cấp tới tất cả quý khách hàng từ ngày 10/01/2020.