Personal Information

Information Contact

• Steel Department (Mr Vinh)

Tel: (+84) 366099596 |Email: thanhvinh@vcdc.com.vn

• Chemistry Department 1 (Mr Quang)

Tel: (+84)936528122 | Email:quanghp@vcdc.com.vn

 

 • Chemistry Department 2 (Mr Sỹ)

Tel: (+84)989695681 | Email:tiensy@vanlongcdc.com

 

•Steel Material Department 2 (Mr Thắng)

Tel:(+84) 982 290 390 | Email: thangnguyen@vcdc.com.vn


VÂN LONG CDC

  • Address: P.Hùng Vương - Q.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng
  • Email:  vanlong@vcdc.com.vn ; thangnguyen@vcdc.com.vn
  • Điện thoại: (+84) 225 379 8885
  • Hotline: (+84) 982 290 390